Integrale massage

Binnen de integrale massage worden vijf verschillende massagevormen toegepast.  Deze massagevormen zijn namelijk niet zomaar gekozen maar vullen elkaar in het werken met mensen zo goed aan dat er in de massage een optimale synthese ontstaat waardoor de helende kracht van integrale massage maximaal tot uitdrukking komt.

slr-img+-+kopie

Ieder mens is anders

Ieder mens is anders en daarmee zit ook ieder lichaam anders in elkaar. Niet alleen qua lichaamsbouw of structuur maar ook hoe bijvoorbeeld spanningen in het lichaam worden vastgezet. Bij sommige mensen korten de spieren in, andere bouwen juist veel spanning op waardoor het lichaam meer gevuld raakt. Bij de ene mens zitten de spanningen meer van buiten, bij andere juist weer dieper van binnen. Spanningen kunnen bijvoorbeeld ook meer in de huid worden vastgezet of in de bindweefsel, gewrichten of de spieren. Kortom, ieder mens gaat op zijn of haar eigen manier met spanningen om en zal dan ook anders op een massage reageren.

Afstemming

Om niet een standaard massage te geven maar de massage optimaal af te kunnen stemmen op de persoon worden bij integrale massage dan ook vijf verschillende massagevormen toegepast. Deze zijn klassieke massage, dynamische massage, strekkingen (ook wel yoga massage genoemd), bindweefsel massage en energetische massage. De eerste zijn grote verbindende strijkingen met olie op de huid waarmee het hele lichaam in balans wordt gebracht maar ook waarmee iemand wordt uitgenodigd om spanningen in het hoofd los te laten en het contact met het lichaam weer te voelen. Ze geven ruimte en maken dat lichaam en geest weer met elkaar in balans worden gebracht.

De dynamische technieken en strekkingen helpen juist om mensen in contact te brengen met spanningen die dieper in het lichaam aanwezig zijn en ook om mentale spanningen los te laten. Door het ritmische schudden wordt je als ontvanger uitgenodigd om de controle van het denken los te laten. De strekkingen daarentegen beschikken juist over het vermogen om spier en weefsels te revitaliseren. Het laat ook voelen waar je in het lichaam nog controle over houdt. Deze strekkingen worden daarbij heel bewust gedaan, waardoor de ontvanger er zelf contact mee kan maken en de spanning van binnenuit kan worden losgelaten.

1. Klassieke massage
2. Dynamische massage
3. Strekkingen (Yoga massage)
4. Diepe bindweefselmassage
5. Energetische massage

Combinatie

Naast de afstemming op de persoon die door de massagevormen mogelijk is kunnen deze massagevormen ook met elkaar worden gecombineerd. Zo kunnen bijvoorbeeld trekkingen en pulsaties samen bijvoorbeeld lagen in beweging brengen die bij afzonderlijke toepassing niet zouden kunnen worden geraakt. Daarnaast kan aanraking met klassieke massage bijvoorbeeld heel zacht en uitnodigend en met energetische massage worden gecombineerd of diepe bindweefsel massage met strekkingen waardoor weefsels kunnen worden geactiveerd. Ieder lichaam zet als het ware op zijn eigen manier spanningen, gevoelens of emoties vast, door te combineren ben je veel beter in staat om daar contact mee te maken dan wanneer de verschillende massagevormen afzonderlijk zouden worden toegepast.

Over jezelf leren

Hiermee is integrale massage een reis naar binnen waarbij je veel over jezelf en je lichaam kunt leren en kan het lichaam zich van binnenuit helen. Doordat je als ontvanger leert waarom spanningen in het lichaam aanwezig zijn en oude ballast hebt leren op te ruimen is de spanning niet meer nodig, het mag er eenvoudigweg zijn en kan het zelfhelend vermogen van het lichaam zich weer activeren.

Het mooie hiervan is dat de heelwording die daarmee wordt ondersteunt niet alleen doorwerkt in de fysieke lagen maar ook emotioneel, mentaal en spiritueel. Zo ben je als ontvanger bijvoorbeeld in staat om oude pijn die zich in het lichaam heeft vastgezet los te laten of meer bewust te worden van wat jij in het moment voelt en ervaart (emotioneel) of hoe je eigen denkpatronen je soms in de weg kunnen zitten of hoe je deze efficiënter kunt benutten (mentaal) of hoe je meer verbinding in het leven kunt ervaren, zowel met je lichaam als jezelf, de mensen om je heen of hoe iemand een impasse in zijn of haar leven kan doorbreken of hoe iemand meer zicht kan krijgen op de koers en de richting zijn levenspad.

Het mag duidelijk zijn dat massage een zeer gunstige invloed heeft op de

  • hormonale balans
  • vermoeidheid
  • immuunsysteem
  • bloeddruk
  • chronische spanningen waarmee o.a. emotionele belasting, blessures, stijfheid en gewrichtspijn gepaard gaan

Mijn leerschool was de opleiding integrale massage bij Positive Touch te Arnhem.  Het leerproces in het geven van  massagebehandelingen is onophoudelijk. Hiervoor volg ik o.a. de jaarlijkse studiedagen bij Positive Touch om me te blijven ontwikkelingen.

Bekijk hier enkele recensies.