Gesprek & Massage

In mijn praktijk te Gendringen werk ik met mensen aan uiteenlopende vraagstukken op het gebied van bewustwording van lichaam en geest. De thema’s waarmee ik werk kunnen zowel betrekking hebben op fysieke als op mentaal, emotioneel of spirituele vragen. Bij het kopje ‘Integrale Massage’ vindt u een uitgebreide uitleg hierover.

Gesprek & Massage > Bewustwording

Ervaringen die niet goed kunnen worden verwerkt worden in het lichaam voor ons vastgezet. Het lichaam vormt zo de bewaarplaats voor alles in ons wat nog aandacht behoeft. Na verloop van tijd kan het lichaam dan klachten gaan geven, bijvoorbeeld door spanningen, vermoeidheid, relaties die niet lekker meer lopen, inspiratieloos zijn, negatieve patronen of het gevoel te hebben dat er ergens meer in zit. Vanuit een holistische visie vraagt het lichaam niet alleen om aandacht in de vorm van fysiek herstel maar ook om aandacht naar onderzoek naar diepere lagen. Ze nodigen ons uit om iets over onszelf te leren, bewustwording vraagt om in onszelf te schouwen. Een integraal holistische massage is er op gericht je in contact te brengen met deze diepere lagen. Ik werk hierbij op de 5 pijlers van de natuurgeneeskundige principes: energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche.

Innerlijke proces

Een integraal holistische massage kenmerkt zich daarmee een innerlijk proces. Fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Het nodigt je uit om iets over jezelf te leren. Fysieke spanningen kunnen bijvoorbeeld het signaal zijn dat emoties nog niet goed zijn verwerkt of dat je innerlijk onder druk staat omdat je ergens in je leven nog een keuze moet maken. Ook kan het zijn dat trauma nog niet of nog niet volledig is verwerkt en dat het lichaam en tevens de mind daarom overuren blijven maken.

Het uitgangspunt tijdens een integraal holistische massage is dat contact wordt gemaakt met de heelmeester in jezelf, het zogenoemde zelf genezend vermogen. Je wordt uitgenodigd om contact te maken met de diepere lagen in jezelf, de lagen die onder de spanning en de klachten in je lichaam aanwezig zijn.  De energie die daarmee vrijkomt hoeft dan ook niet meer door het lichaam te worden vastgehouden waardoor de balans in het lichaam en tevens in de hele bodymind kan worden hersteld. Niet alleen het lichaam kan zich zo herstellen maar je komt tevens dichter bij jezelf.

Werkwijze

Bij aanvang van de (eerste) massage is er altijd een uitgebreid (intake) gesprek waarin wordt ingegaan op wat er bij je speelt en de achtergrond daarvan. Bij aanvang van de massage is er eerst een rustig deel waarin je kunt ontspannen en goed contact met je lichaam kunt maken. Daarna komt de bewustwordingsgerichte fase die ook wel diepte of transitie fase wordt genoemd. In deze fase wordt contact met de diepere lagen van het lichaam en de body mind gemaakt. Dit kan zowel worden gedaan met meer stevige technieken maar ook met technieken die juist heel zacht en subtiel worden uitgevoerd. De kern daarbij is dat die lagen worden geraakt waarin gevoelens, herinneringen en inzicht aanwezig zijn.

Na de diepte fase volgt een verstillende en energetische fase voor integratie waarin de ervaringen die in de sessie zijn opgedaan een plek kunnen worden gegeven en worden verwerkt en de massage wordt afgerond met een korte evaluatie waarin we tevens bespreken of de methodiek voor je past en hoe een behandeltraject eruit kan zien.

De behandelingen verlopen met een ‘gouden randje doordat ik tijdens de massage gebruik maak van mijn helderziendheid, heldervoelendheid en of helderhorendheid. Hoe fijn is het dat de “kwartjes” hierdoor dan toch gaan vallen en dat je letterlijk opgeruimd  de deur weer uit gaat.

Dit wil ik u graag extra toelichten. De keus om mijn naam ook te verbinden aan het mediale is een zeer bewuste keuze. Het is immers een bijzondere niet-grijpbare wereld waar velen sceptisch tegenover staan en waar nog veel (voor)oordelen over zijn. Maar dat is ook een gezonde eigenschap!  Zelfs ik blijf sceptisch en wil eerst zelf zien en ervaren. Ondanks alle twijfels in het begin, is dit toch een zeer essentieel deel van mezelf en zou het enorm zonde zijn dit niet kenbaar te maken.

Zodra ik cliënten ga behandelen op de massagetafel, dus echt in contact ben, kan het zijn dat de ziel van jou overleden bekende doorkomt. Ik dwing het contact niet af, zij komen door als zij dat nodig achten voor jou en jij er zelf voor open staat. Op deze manier blijft het een zuivere vorm van contact waar ik dus zeer discreet en dankbaar mee om ga. Ik ben in staat momenten in het leven van de overledene of van jou zo gedetailleerd te zien als in een film. Tevens ‘hoor’ ik hun berichten voor jou.  Daardoor kan ik je verklaringen geven waar je op dit moment lichamelijk en geestelijk mee zit en niet opgelost krijgt.

Voor mij is het mijn 2e natuur en ik ga er licht en nuchter mee om. Naar mijn mening functioneert het alleen als  je met beide benen stevig op de grond staat. Mocht je vragen hierover hebben, schroom dan niet en neem contact met me op.